De planning

De nieuwe wijk De Bleek is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht en procedures worden doorlopen. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren door het team van de gemeente en de projectontwikkelaars al veel voorbereidingen getroffen.  

Provinciale goedkeuring

Voor de eerste fase van De Bleek realiseren we in totaal 200 woningen. Omdat de locatie van de nieuwe wijk ‘De Bleek’ nu nog buiten de bebouwde kom ligt, is goedkeuring van de provincie Utrecht vereist. Deze goedkeuring is door de provincie in het ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’ in februari afgegeven.

Het plan lag begin dit jaar (februari en maart) ter inzage bij de provincie. Komende zomer zullen de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het plan definitief vaststellen.

De verwachting is dat na de zomer van 2023 het bestemmingsplan aan de gemeenteraad van Montfoort kan worden aangeboden. Tegelijkertijd zullen het stedenbouwkundig plan voor De Bleek en de woningontwerpen worden gemaakt en vastgesteld. De verkoop van de eerste woningen zal naar verwachting starten in het voorjaar van 2024.

  Terug naar Home
  Doe je mee aan onze enquête?